O nas

Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Cwanek- Łasecka wpisana jest na

listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych- uchwałą

nr 132/63/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r.

- pod numerem 970.

Firma prowadzona jest w formie działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek.

Właścicielem jest Barbara Cwanek-Łasecka- magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jako biegły rewident-wpisana do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów – pod numerem 544.

Kancelaria współpracuje w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej z wieloma biegłymi rewidentami w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Oferta

Nadrzędnym celem działalności Kancelarii jest profesjonalne świadczenie usług na rzecz klientów, z poszanowaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest:

- badania i przeglądy sprawozdań finansowych,

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

- doradztwo w zakresie rachunkowości,

- inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach
(np. kodeksie spółek handlowych) lub standardach rewizji finansowej.

Kontakt

Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Cwanek-Łasecka

90-051 Łódź, Al. J.Piłsudskiego 12 lok. 613

tel. 42 6353839

tel./fax 42 6353913

e: mail: biuro@audytor.com.pl